วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน Base24 เพื่อรองรับ Mastercard Markup และ Visa Cryptogram Version 18/22 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน Base24 เพื่อรองรับ Mastercard Markup และ Visa Cryptogram Version 18/22 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,629,942.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,629,942.00

วันที่ประกาศ : 25 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content