วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้งป้ายพระบรมสาทิสลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่10 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้งป้ายพระบรมสาทิสลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่10 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

913,597.03

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

913,597.03

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร