วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริษัทภายนอกจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การเปิดใช้บัตรเครดิต (Activation Campaign) สำหรับลูกค้ารายใหม่บัตรเครดิตธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริษัทภายนอกจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การเปิดใช้บัตรเครดิต (Activation Campaign) สำหรับลูกค้ารายใหม่บัตรเครดิตธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,605,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,605,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร