วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบงานเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบงานเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

911,640.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

911,640.00

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร