วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก-แบบที่ 1 เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างและการเพิ่มอัตรากำลังของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก-แบบที่ 1 เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างและการเพิ่มอัตรากำลังของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,683,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,513,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร