วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนสื่อโฆษณาทางจอดิจิตอล ในกรุงเทพมหานคร และสื่อโฆษณาทางจอดิจิตอลในสนามบิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนสื่อโฆษณาทางจอดิจิตอล ในกรุงเทพมหานคร และสื่อโฆษณาทางจอดิจิตอลในสนามบิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,999,990.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,999,990.50

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร