วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบ SSL Visibility พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบ SSL Visibility พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

21,305,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

21,305,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร