วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบ CBS ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบ CBS ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

349,200,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

349,200,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร