วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Privilege Account Management) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Privilege Account Management) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

25,794,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

24,977,880.00

วันที่ประกาศ : 18 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร