วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,733,149.88

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,733,149.88

วันที่ประกาศ : 18 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร