วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการบัตรเดบิตประจำปี 2563 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการบัตรเดบิตประจำปี 2563 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,790,052.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,709,896.25

วันที่ประกาศ : 18 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร