วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,999,850.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,999,850.00

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร