วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร 4 ชั้น 8 – 10 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร 4 ชั้น 8 – 10 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,546,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,546,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร