วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ รายการ ปันฝันปันยิ้ม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ รายการ ปันฝันปันยิ้ม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,460,550.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,460,550.00

วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร