วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดองค์ความรู้และผลิตสื่อวีดิทัศน์จากแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-๑๙ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดองค์ความรู้และผลิตสื่อวีดิทัศน์จากแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-๑๙ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

847,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

847,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content