วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ ในรายการ UPDATE THAILAND โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ ในรายการ UPDATE THAILAND โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,386,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,386,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร