วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมงาน ALPHA DAY ปีที่ 2 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมงาน ALPHA DAY ปีที่ 2 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

999,754.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

999,754.50

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร