วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนังด้านนอกอาคาร 10 และพื้นที่โถงลิฟท์ ชั้น 1 และห้องน้ำ ชั้น 2 ถึงชั้น 7 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนังด้านนอกอาคาร 10 และพื้นที่โถงลิฟท์ ชั้น 1 และห้องน้ำ ชั้น 2 ถึงชั้น 7 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

14,880,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

14,880,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร