วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบริหารจัดการประชาสัมพันธ์โครงการ MyMo ALPHA และผลิตภัณฑ์ MyMo โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบริหารจัดการประชาสัมพันธ์โครงการ MyMo ALPHA และผลิตภัณฑ์ MyMo โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,959,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,959,000.00

วันที่ประกาศ : 4 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร