วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Core Banking Systems (CBS) ระยะเวลา 5 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Core Banking Systems (CBS) ระยะเวลา 5 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

18,331,333.34

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,331,333.34

วันที่ประกาศ : 4 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร