วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

604,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

604,000.00

วันที่ประกาศ : 4 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร