วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม Social Bank “Making POSITIVE Impact on Society” ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม Social Bank “Making POSITIVE Impact on Society” ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,490,450.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,490,450.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร