วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

42,512,453.25

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

42,512,453.25

วันที่ประกาศ : 27 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร