วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์สำหรับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลงภาครัฐ ประจำปี 2563 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์สำหรับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลงภาครัฐ ประจำปี 2563 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,380,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,187,080.00

วันที่ประกาศ : 27 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร