วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สินและกำหนดราคาโอน (ALM & FTP) ในส่วนการนำเข้าข้อมูล Investment โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สินและกำหนดราคาโอน (ALM & FTP) ในส่วนการนำเข้าข้อมูล Investment โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

871,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

871,000.00

วันที่ประกาศ : 27 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร