วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบบริหารจัดการนโยบายความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ และระบบ Centralize Firewall Management พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบบริหารจัดการนโยบายความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ และระบบ Centralize Firewall Management พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

54,901,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

54,752,000.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร