วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 200 KVA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 200 KVA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

6,759,990.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,759,990.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร