วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยควบคุมและบริหารหนี้ระนอง (ธนาคารออมสินสาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยควบคุมและบริหารหนี้ระนอง (ธนาคารออมสินสาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,058,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,058,000.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content