วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างทำปฏิทินจีนฉีกรายวัน ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างทำปฏิทินจีนฉีกรายวัน ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,295,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,295,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร