วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำปฏิทินจีนฉีกรายวัน ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำปฏิทินจีนฉีกรายวัน ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,295,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,295,000.00

วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content