วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และภาพลักษณ์ธนาคารในรายการ “ซุปตาร์พาฟิน” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และภาพลักษณ์ธนาคารในรายการ “ซุปตาร์พาฟิน” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

583,331.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

583,331.00

วันที่ประกาศ : 11 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร