วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 15×11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 15×11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

3,543,840.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,543,840.00

วันที่ประกาศ : 10 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร