วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด และซองหน้าต่างสำหรับบรรจุใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด และซองหน้าต่างสำหรับบรรจุใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,937,000.00

วันที่ประกาศ : 30 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร