วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน ERP-FIS/HRIS เพื่อรองรับการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินตอบแทนความชอบในการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน ERP-FIS/HRIS เพื่อรองรับการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินตอบแทนความชอบในการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

7,402,182.00

วันที่ประกาศ : 24 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content