วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นเกี่ยวกับบทบาทการนำองค์กรของผู้บริหารระดับสูง และการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นเกี่ยวกับบทบาทการนำองค์กรของผู้บริหารระดับสูง และการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,000,000.00

วันที่ประกาศ : 23 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร