วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Software ระบบงาน Internet Banking โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Software ระบบงาน Internet Banking โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,495,800.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร