วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (RDM) พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (RDM) พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

95,480,400.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร