วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ค จำนวน 89 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ค จำนวน 89 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,762,200.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร