วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบริหารจัดการ Social Media ของฝ่ายธุรกิจปริวรรต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบริหารจัดการ Social Media ของฝ่ายธุรกิจปริวรรต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

690,150.00

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร