วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ชุดหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ชุดหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,000,000.00

วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร