วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ ยี่ห้อ HITACHI รุ่น BH๑๘๐ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ ยี่ห้อ HITACHI รุ่น BH๑๘๐ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

529,650.00

วันที่ประกาศ : 25 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร