วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างอาชีพให้กับชุมชน (ธนาคารภูมิปัญญา) กิจกรรม Workshop โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างอาชีพให้กับชุมชน (ธนาคารภูมิปัญญา) กิจกรรม Workshop โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วงเงินงบประมาณ

1,204,200.00

วันที่ประกาศ : 23 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร