วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐาน PCI DSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐาน PCI DSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

5,900,000.00

วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร