วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการให้บริการโอนเงินบาทเนต จากระบบงาน GSB Corporate Internet Banking โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการให้บริการโอนเงินบาทเนต จากระบบงาน GSB Corporate Internet Banking โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วงเงินงบประมาณ

9,023,580.00

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร