วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง “

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง “

วงเงินงบประมาณ

1,219,000.00

วันที่ประกาศ : 16 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร