วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างภายใน สำนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินทั่วประเทศ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) “

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างภายใน สำนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินทั่วประเทศ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) “

วงเงินงบประมาณ

2,870,000.00

วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร