วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง งานจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการขยายช่องทางให้บริการ สำหรับการตรวจรับมอบที่ 2 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง งานจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการขยายช่องทางให้บริการ สำหรับการตรวจรับมอบที่ 2 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,236,621.48

วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร