วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลระบบและบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง GSB Society Line Official Account โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลระบบและบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง GSB Society Line Official Account โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วงเงินงบประมาณ

9,996,475.00

วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร