วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินภาระผูกพันและการเปิดเผยข้อมูลตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินภาระผูกพันและการเปิดเผยข้อมูลตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

วงเงินงบประมาณ

700,000.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร