วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

145,994,160.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

145,994,160.00

วันที่ประกาศ : 4 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร